Moorgebiet bei Bärnau

Karte: Moorgebiet bei Bärnau

Größe: 37 ha
NSG-Nr.: 300.53

Das 37 Hektar große Naturschutzgebiet südöstlich von Bärnau grenzt direkt an Tschechien. Zentrale Entwässerungsgräben konnten durch gezielte Maßnahmen zum Teil geschlossen werden und damit die moortypischen Lebensgemeinschaften erhalten und wiederhergestellt werden. Das Gebiet weist eine große Anzahl regional charakteristischer Feuchtlebensräume auf. Übergangs- und Flachmoorbereiche wechseln sich mit Moorwäldern, Nass- und Streuwiesen ab. Das Gebiet bietet Vögeln, Reptilien und Schmetterlingen einen wertvollen Lebensraum: hier finden sie ausreichend Nahrungsquellen und Fortpflanzungsmöglichkeiten.

Begehbarkeit: Von Bärnau aus führt ein schöner Rundweg entlang des Gebiet und zum nahe gelegenen Grenzlandturm. Bitte verlassen Sie um Bereich des Naturschutzgebietes den Weg nicht.

Informationen auf Tschechisch/Informace v češtině

Rašeliniště u Bärnau

Rozloha: 37 ha
Evidenční číslo: 300.53

Přírodní rezervace jihovýchodně od Bärnau o rozloze 37 hektarů leží přímo na hranici s Českou republikou. Centrální odvodňovací příkopy mohly být v rámci cílených opatření částečně uzavřeny, a díky tomu se tu zachovalo, respektive obnovilo typické rašeliništní společenstvo. I přes malou rozlohu se v oblasti nachází velké množství různých typů mokřadů, které jsou charakteristické pro tento region. Přechodová rašeliniště a slatiniště se střídají s rašelinnými lesy a mokřadními a rašelinnými loukami. Tento zvláštní biotop je domovem ptáků, plazů a motýlů, kteří zde nacházejí zdroje potravy a mají možnost se rozmnožovat.

Vstup na území: Z Bärnau vede krásná okružní stezka okolo této oblasti a k nedaleké Hraniční rozhledně (Grenzlandturm). V oblasti přírodní rezervace se prosím pohybujte jen na vyznačených cestách.